Hlasování veřejnosti Otevřeno x Zavřeno 2017

Vítejte v hlasování veřejnosti soutěže Otevřeno x Zavřeno, ve kterém hodnotíte otevřenost veřejné správy.

Hlasovat můžete ve čtyřech kategoriích Otevřeno (Přístup k informacím, Svoboda projevu, Účast na rozhodování a Otevřená data) a ve třech kategoriích Zavřeno (Přístup k informacím, Svoboda projevu, Účast na rozhodování).

V kategoriích s 5 - 9 nominacemi můžete udělit nejvýše jeden hlas,
v kategoriích s 10 - 19 nominacemi můžete udělit maximálně 2 hlasy,
v kategoriích s více než 20 nominacemi udělujete až 3 hlasy.

Na konci je třeba vyplnit e-mail, odeslat hlasování a potvrdit prokliknutím odkazu, který Vám na zadaný e-mail přijde. Pro odeslání hlasování stačí udělit 1 hlas.

Přehled počtu nominací v jednotlivých kategoriích a maximálního počtu hlasů, které můžete udělit:

Otevřeno

Zavřeno

 

 • Otevřeno - Přístup k informacím - 11 nominací

  číslo a název nominace - počet obdržených hlasů

  1.  

   48 - Mokré / knihovnice a redaktorka Dagmar Honsnejmanová 416

   Neobvykle velký rozsah informací na webových stránkách obce a v místním zpravodaji.

   rozbalit

   Pracovnice (účetní, administrativa, vč. webových stránek, knihovnice, kronikářka, šéfredaktorka zpravodaje) malé obec se 145 občany  je zahrnuje na webu a ve zpravodaji (4x ročně o čtyřiceti stranách!) mimořádným množstvím informací o činnosti samosprávy nad rámec zákona, např. finanční dary obce, nejdůležitější smlouvy, co nakoupeno do majetku, co vyřazeno, rozhodnutí ZO, dokončené akce, finanční situace, přehled účtů, úvěru, kolikrát se sešly výbory, kolik pracovníků a dohod je uzavřeno, rozpis investic, investiční akce atd. Zpracovává statistiku účasti zastupitelů na jednání. Ve Zpravodaji přináší diskusi občanů, na webu též tematické diskuse k problémům obce.

   Naše hodnocení:
   Zajišťování a poskytování informací ze strany obce a uvedené pracovnice je vedeno zjevnou snahou zajistit pro občany transparentnost a srozumitelnost činnosti obce a jejích výdajů a zajišťovat v obci dobré vztahy a porozumění. Rozsah a srozumitelnost s ohledem na malou obec je úctyhodný.

  2.  

   24 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 533

   Zavedení řady protikorupčních opatření při prodeji a hospodaření se státním majetkem

   rozbalit

   Úřad zavedl řadu nových pravidel prodeje majetku, která zvyšují jeho transparentnost. Zrušil obálkové metody, prodává nemovitosti pouze v dražbě nebo aukci, draží se vlastními zaměstnanci (omezení zneužití údajů dražebníkem).  Změnil lhůty pro složení kauce (to znemožnilo získat údaje dříve a díky tomu i spekulovat na snížení ceny). Zjednodušil formality odkupu majetku, postačuje méně povinných údajů, zájemci tak nejsou vyřazováni pro formální nedostatky. Úřad nově zveřejňuje také majetek, který je k prodeji teprve připravován. Informace o prodeji se tak dostane k více lidem a všichni mají delší čas připravit se na podání nabídky. 

   Naše hodnocení:

   Sada trefných opatření, mířících pomocí transparentnosti na neuralgické body možného zneužívání informací a manipulování při prodeji státního majetku.

  3.  

   32 - Liberec 20

   Výrazné zvýšení otevřenosti politického rozhodování zveřejňováním kompletní dokumentace ze schůzí rady města (jejíž jednání je ze zákona neveřejné).

   rozbalit

   Město zveřejňuje na webu kromě materiálů zastupitelstva i zápisy z jednání všech výborů a části komisí, nově také i kompletní dokumentaci z jednání rady města - usnesení, zápis i znění projednaných bodů. Zveřejňuje také docházku členů komisí.

   Naše hodnocení:
   Významné prvky otevřenosti, které zdaleka nejsou obvyklé. Odvážné řešení zveřejňující i podklady rady, které je jinak neveřejná, ukazuje, že i takováto otevřenost je možná a snadno řešitelná. V ČR dosud není obvyklé, aby podobně velká města či kraje zveřejňovaly v tomto rozsahu materiály z jednání rad.
   Ocenit lze také možnost blogů zastupitelů, kdy jim město nabízí možnost komunikace s veřejností.

  4.  

   23 - Nejvyšší kontrolní úřad 80

   Odtajňuje kontrolní závěry, původně utajené, a poskytuje žadateli.

   rozbalit

   NKÚ postupuje v souladu se zákonem v tom, že utajované kontrolní závěry později prověřuje, zda utajení platí. Pokud zjistil, že nikoliv, závěry odtajnil a žadateli takové kontrolní závěry řádně ve lhůtě poskytl.

   Naše hodnocení:
   Jde o správný postup v souladu se zákonem, v konkrétním případě je ocenitelné, že NKÚ žadateli postup vysvětlil a požadované kontrolní závěry za 9 dnů poskytl.

  5.  

   38 - Uherský Brod 21

   Podklady pro zastupitelstvo 7 dní předem na webu, velmi přehledné údaje o hlasování zastupitelů

   rozbalit

   Město zveřejňuje pozvánku na zastupitelstvo včetně kompletních podkladů v okamžiku, kdy jsou odesílány zastupitelům. Občané tedy mají možnost 7 dní předem mít stejné informace, jako zastupitelé. Dále zveřejňuje sofistikované přehledy hlasování (u každého bodu kdo jak hlasoval, i opačný pohled - jak jednotlivý zastupitel hlasoval na jednání ZM ke všem bodům.

   Naše hodnocení:

   Jde o poměrně mimořádný rozsah, neobvyklou včasnost a vysokou přehlednost zveřejnění podkladů a dále výsledků jednání zastupitelstva. Úplné informace zveřejněné i pro občany před zasedáním Zastupitelstva (materiály na webu jsou přesnou kopií materiálů posílaných zastupitelům) i detailní a přehledné výsledky hlasování zastupitelů znamenají vysoce otevřený přístup samosprávy k občanům. Město takto zveřejňuje podklady a hlasování již 11 let.

  6.  

   92 - Praha 40

   Aplikace www.zmenaplanu.cz - o změnách územního plánu Prahy nyní budete vědět všechno

   rozbalit

   Hlavní město Praha zprovoznilo novou aplikaci - www.zmenaplanu.cz. Umožňuje přehledně třídit změny, podněty a úpravy územního plánu HMP podle různých kategorií jako je číslo změny, stav projednání či poloha v hlavním městě. Prohlížet změny je možné jak v mapě – Výkresech územního plánu, tak v přehledném seznamu. Registrovaní uživatelé si také mohou aktivovat službu „Hlídací pes“, který je upozorní na novinky v pořizování změn na území Prahy, které je zajímá. Aplikaci provozuje Institut plánování a rozvoje Prahy. 

   Naše hodnocení:
   Aplikace snižuje nepřehlednost a tím netransparentnost projednávaných změn územního plánu. Přispívá k zapojení veřejnosti do rozhodování avizováním chystaných změn. Je doplněna i aplikací pro smartphony a tablety.

  7.  

   36 - Brno-střed 52

   Skokově zvýšila transparentnost sadou opatření, např. skvěle rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur

   rozbalit

   Úřad zvýšil svou transparentnost - zavedl rozklikávací rozpočet (500 miliónů korun) až na úroveň faktur, zastupitelstvo je přenášeno on-line a následně je k disposici podrobný archiv bodů a záznamů, investice se projednávají s občany, aktivně se komunikuje s občany na FB a sociálních sítích (např. dotazy k problémům ve městě), na webu jsou informace poskytnuté na žádost hned na hlavní stránce. V provozu je protikorupční linka, kterou provozuje neziskovka.

   Naše hodnocení:

   Sada významných a nápaditých opatření, skokově zvyšující otevřenost radnice, zapojující veřejnost a chránící před případnou korupcí a neefektivitou.

  8.  

   104 - Jihomoravský kraj 23

   Online přenosy z jednání zastupitelstva, vznik komise pro informační otevřenost, účast stálých hostů z občanské společnosti na jejích jednáních, jmenné hlasování na výborech a komisích.

   rozbalit

   Nové vedení kraje provedlo od r. 2016 tato opatření k větší otevřenosti: Vznik Komise pro informační otevřenost, online video přenosy z jednání zastupitelstva a jejich přístupnost na webu, jmenné hlasování ve výborech zastupitelstva a komisích rady, účast stálých hostů na jednání komisí rady kraje (ze Svazu obcí a měst jižní Moravy, Spolku pro obnovu venkova a Jihomoravské krajské rady osob se zdravotním postižením). Též se dříve zveřejňují zápisy zastupitelstva a usnesení rady (neověřené se zveřejňují ihned, ověřené do 14 dnů, doposud bylo obvyklé zveřejnění po ca. 60 dnech).

   Naše hodnocení:

   Jde o drobná, poměrně běžná opatření, zvyšující transparentnost. V podmínkách kraje (bývalý hejtman Hašek) jde ale o značné relativní zlepšení.

  9.  

   62 - Zastupitelský klub Pirátů, Praha 64

   Piráti učí městské společnosti dodržovat Infozákon.

   rozbalit

   Piráti žádají informace od městských společností pravidelně, společnosti často tvrdí, že se jich infozákon netýká. Piráti proto nečinnost překonávají žalobami. Řadu z nich vyhrávají. V průlomovém rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2016 např. Adam Zábranský vyhrál nad společností Pražská plynárenská Servis a Distribuce. Rozsudek městského soudu v Praze jasně stanoví, že i když společnost není vlastněná městem přímo (je dokonce „vnukovská“), musí informace poskytovat na žádost. Získaný judikát významně pozitivně dopadá na další žadatele o informace -  jejich získání bude snazší.

   Naše hodnocení:
   Jde o významný přínos k právu na informace. Právě dceřiné a vnukovské společnosti samospráv často skrývají nepřehledné nakládání s obrovskými veřejnými prostředky. Přínos této inciativy a důslednosti klubu Pirátů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy je zásadní.

  10.  

   61 - Mariánské Lázně 47

   Starosta zavedl sdílený transparentní kalendář, v němž se veřejnost může podívat, co právě dělá a s kým vede jednání.

   rozbalit

   Starosta města Mariánské Lázně Petr Třešňák v roce 2015 zavedl veřejně přístupný kalendář starosty. Občané se mohou podívat, co starosta aktuálně dělá, čemu se věnoval a čemu se věnovat bude. Odpadá tak myšlenka typu "nad čím politik, kterého jsem zvolil, vlastně tráví svůj čas"? "Za co utrácí veřejné peníze?" 

   Naše hodnocení:

   Odvážný a průkopnický prvek otevřenosti. Zveřejnění pracovního kalendáře  není první, ale co do obsažnosti překonává předchozí. Výrazné zvýšení transparentnosti jednání a tedy i rozhodování starosty města.

  11.  

   91 - Senát ČR 33

   Senátoři záchranili přijatelnou podobu registru smluv

   rozbalit

    V únoru 2017 poslanci vykostili problematickou novelou zákon o registru smluv. Tato novela obsahovala plošné výjimky z povinnosti zveřejňovat smlouvy pro veřejně vlastněné podniky - z registru by zmizelo zhruba 40 procent smluv.
   Senátoři však tuto novelu významně opravili a plošné výjimky zrušili. Zároveň navrhli povinnost zveřejňovat pro Poslaneckou sněmovnu, Senát, Kancelář prezidenta, NKÚ či Ústavní soud. Senát svým hlasováním prokázal své místo v ústavním systému ČR jako jeho pojistka.

   Naše hodnocení:
   Registr smluv je svým principem jedním z nejsilnějších nástrojů otevřenosti veřejné správy. Senát zabránil jeho významnému omezení, jak navrhli poslanci. Ve výsledku tak senátoři přinutili Sněmovnu přijmout kompromisní novelizaci, který Registr smluv omezila již jen nepatrně a v něčem i zlepšila. Jde tedy o významný přínos k otevřenosti nakládání s veřejnými prostředky v ČR.

 • Otevřeno - Svoboda projevu - 5 nominací

  číslo a název nominace - počet obdržených hlasů

  1.  

   63 - Svobodu médiím 35

   Iniciativa Svobodu médiím podniká kroky k tomu, aby se zvýšila nezávislost veřejnoprávních médií na politických subjektech.

   rozbalit

   Iniciativa Svobodu médiím předložila a propaguje novelu zákona o České televizi a o Českém rozhlasu (Sněmovní tisk č. 965). Získala podporu jednotlivých poslanců PSP ČR napříč politickým spektrem, vláda přijala neutrální stanovisko. Návrh podstatným způsobem omezí vliv politiků na Českou televize a Český rozhlas. Politická strana zastoupená v PS PČR bude nominovat jen jediného svého zástupce, další nominace předloží uzavřený okruh společenských organizací s přímou vazbu na televizní/rozhlasovou tvorbu. Tím se omezí „lžinominace“ pomocí nastrčených společenských organizací. Funkce člena rady tak nebude předmětem politického obchodu.

   Naše hodnocení:

   Návrh inspirovaný německou praxí eliminuje falešné a zákulisní postupy obcházející smysl dosavadní úpravy. Měl by zvýšit skutečnou nezávislost médií veřejné služby na aktuální politické reprezentaci a tím zajistit veřejnosti za její peníze objektivní a vyvážené zpravodajství o politických poměrech v zemi. Iniciativa pořádá veřejná slyšení, předkládá poslancům analýzy, podklady, zpracovaný návrh změny zákona.

  2.  

   100 - Radniční periodikum Šestka Prahy 6 25

   Otevřené informování o různých názorech v radničním zpravodaji Šestka, včetně opozice a zcela volné stránky místních spolků.

   rozbalit

   Radniční zpravodaj Šestka systematicky již skoro tři roky přináší vedle informací z pohledu radnice taky v dostatečném rozsahu názory opozice, které zařazuje do článků jako citace opozičních zastupitelů anebo jako jejich zvláštní vyjádření. Opozice má též již tradičně pravidelně prostor i v politické diskusi k nejdůležitějšímu tématu. V periodiku je také pravidelně celá stránka vyhrazena pro zcela svobodné vyjádření občanských spolků, které často radnici kritizují. Zpravodaj je tím pádem mnohem důvěryhodnější než dříve, vznikl pocit otevřené komunikace s občany.

   Naše hodnocení:
   Bez hodnocení (střet zájmů – O. Kužílek je předsedou redakční rady periodika)

  3.  

   76 - Nadační fond nezávislé žurnalistiky 121

   Zásadním způsobem finančně podporuje nezávislé investigativní novinářské projekty.

   rozbalit

   Nadační fond podporuje nezávislé žurnalisty i projekty, které se snaží odhalit pozadí struktur ohrožujících naši demokracii a zvýšit transparentnost politiky. Podpořil tak například České centrum pro investigativní žurnalistiku (Ruská pračka na peníze, včetně zmapovat jejich napojení na politiku), Reportér Magazín (Dotační machinace v české vědě a vysokém školství), Neovlivní.cz (monitorování parlamentních a prezidentských voleb 2017 a 2018), Hlídací pes (projekt celostátní sítě regionálních investigativních novinářů) a další.

   Naše hodnocení:
   Média mají při zajištění transparentnosti veřejné správy nezastupitelnou roli. Jejich ekonomické problémy spojené se zánikem papírových nosičů ohrozily schopnost veřejnosti sledovat skryté procesy v politice a veřejné sféře. Fond systematicky ze soukromých zdrojů tento deficit napravuje. Jde tedy o mimořádně významný přínos k otevřenosti, zejména v rovině získávání a interpretace informací.

  4.  

   35 - Králíky 87

   Několik kroků zvyšujících otevřenost úřadu, včetně možnosti sdělit jakýkoliv názor na facebookové stránce.

   rozbalit

   Vedení města zavedlo několik opatření k otevřenosti: zavedlo facebook jako komunikační kanál mezi vedením města a občany, kde lze cokoliv sdělit, vyhlásilo místní referendum k významnému rozhodnutí (o využití státního areálu na věznici). Zavedlo formulář pro podávání podnětů občanů, dále nerozlišuje "úřední/neúřední" hodiny a záležitosti občanů se vyřizují kdykoliv v průběhu pracovní doby, oživil se SMS infosystém. 
    

   Naše hodnocení:
   Chvályhodné standardní kroky ke zlepšení otevřenosti.

  5.  

   78 - Respekt 103

   Vydal obsažný speciál věnovaný dezinformacím, nabízí ho školám.

   rozbalit

   Týdeník Respekt připravil v březnu letošního roku speciál O DEZINFORMACÍCH, obsahující 27 textů o "světě, kde pravda ztrácí sílu" - téma, které je v éře "fake news" nanejvýš aktuální. Obsahuje články o konspiračních teoriích, o tom, jak se vytváří tzv. alternativní média, reportáže ze světových médií, která se rozhodla čelit útoku fake news, příklady manipulací či rady, jak odlišit důvěryhodné zdroje od těch nedůvěryhodných.
    

   Naše hodnocení:
   Netransparentnost veřejné scény a politiky je často vytvořena pomocí dezinformací, kouřové clony, manipulace s informacemi. Významně se tak omezuje svoboda projevu. Lži jsou součástí politického světa. Pomoci občanům odhalit tyto praktiky a umět se zorientovat je významným přínosem k transparentnosti a svobodě šíření informací. Zaměření na výchovu na školách to ještě více posiluje.
    

 • Otevřeno - Účast na rozhodování - 7 nominací

  číslo a název nominace - počet obdržených hlasů

  1.  

   40 - PhDr. Zdeněk Papoušek, senátor 32

   Mimořádně aktivně se podílí na přijetí všech protikorupčních zákonů, které prosazuje iniciativa Rekonstrukce státu.

   rozbalit

   Před volbami do senátu (2014) se zavázal podpořit všechny protikorupční zákony. Slib dodržel, setkával se zástupci Rekonstrukce státu a diskutoval s nimi o navržených zákonech, především o Registru smluv. Aktivně vystupoval při projednávání v senátním klubu. Hlasoval proti sněmovní oklešťující verzi novely zákona, i proti návrhům na zrušení registru smluv. Otevřeně a profesionálně komunikoval s voliči.

   Naše hodnocení:
   Výjimečně přímočará a netaktizující podpora protikorupčním opatřením.

  2.  

   31 - Prezident 21 75

   Internetová hra v reálném čase ukazuje, jak by dopadla volba prezidenta, kdyby občané mohli snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas.

   rozbalit

   Prezident 21 je dosud největším experimentem s použitím volebního systému Demokracie 21 na reálné a celospolečensky významné politické volbě.
   Viditelná společenská podpora osobností ze strany veřejnosti může ovlivnit jejich konečné rozhodnutí o kandidatuře.
   Na podzim se oznámí oficiální kandidátky pro prezidentskou volbu v roce 2018. V ten moment ze stránky Prezident 21 zmizí všichni, kteří nekandidují. Hra se přemění v jakýsi předvolební průzkum, který oproti těm klasickým trvá déle, probíhá v reálném čase a občané v něm sdělují své preference pomocí jiného mechanismu hlasování.

   Naše hodnocení:
   Experiment přináší možnost konfrontovat klasický volební systém s alternativou a tím lépe pochopit, jak demokracie v ČR funguje a zda přenos vůle od občanů do reálné politiky je v pořádku nebo je deformovaný.

  3.  

   73 - OBRAZ - Obránci zvířat 265

   V kampani za zákaz kožešinových farem využili údaje o jmenovitém hlasování poslanců a zapojili veřejnost.

   rozbalit

   Spolek při kampani za zákaz kožešinových farem informoval o hlasování poslanců, pomocí těchto veřejných údajů vyvíjel tlak na zákonodárce a veřejnost. Zapojil do ní též veřejnost, která psala zákonodárcům osobní e-maily.

   Naše hodnocení:
   Transparentnost jmenovitého hlasování členů parlamentu je důležitým přínosem k celkové transparentnosti legislativního procesu, jejich využití v kampani zvyšuje povědomí veřejnosti o osobní odpovědnosti zákonodárců. Zapojení veřejnosti též zvyšuje její účast na rozhodování.

  4.  

   90 - Spolek pro Komořany 54

   Dosáhl u soudu zrušení změny územního plánu, který z louky udělal stavební pozemek. Dobrou komunikací s radnicí prosadil územní studii, aby se podobným sporům předešlo.

   rozbalit

   Spolek pro Komořany se snažil spolu s opozicí v zastupitelstvu MČ Praha 12 přesvědčit vedení radnice nesouhlasit se změnou ÚP na louce Šabatka v Komořanech. Nepodařilo se přesvědčit ani ZHMP, které změnu schválilo. Spolek ale podal žalobu a uspěl, soud změnu zrušil. Spolek zároveň i komunikuje s radnicí a dohodl vznik komise pro zpracování územní studie, která by měla podobným sporům předejít. Ta shromažďuje záměry investorů, podněty občanů i záměry obce, na její práci se podílí i zástupci Spolku.

   Naše hodnocení:
   Příkladné prosazení zájmů občanů kombinující jak sebevědomý postup právní cestou, tak otevřenou komunikaci a vlastní příspěvek k řešení sporu.

  5.  

   39 - Mariánské Lázně 49

   Mariánské Lázně se otevírají občanům, např. jednání ZM se přenáší on-line a je dostupná archivace.

   rozbalit

   Město zavedlo několik opatření k vyšší otevřenosti: zatím alespoň pro zastupitele zřídilo včasný dálkový přístup k podkladům, zavedlo transparentní účty, jednání ZM se přenáší on-line a je dostupná archivace záznamů (youtube). Starosta zavedl pravidelná setkání s občany a poté live video na facebooku, kde se mohou na své dotazy ptát i ti, kteří nemohli přijít na radnici.

   Naše hodnocení:

   Sada mírně nadstandardních opatření představují vůči předchozím poměrům města výraznou změnu.

  6.  

   99 - Praha 6 56

   Zapojení veřejnosti do participativního rozpočtu - 5 miliónů rozděleno na základě návrhů a hlasování veřejnosti na 12 místních projektů

   rozbalit

   Pod názvem "Mám nápad pro Šestku" realizovala Praha 6 výběr projektů pro participativní rozpočet ve výši 5 mil. Kč. Veřejnost předložila 67 projektů, ze kterých bylo analýzou proveditelnosti vybráno 38. Hlasovala o nich veřejnost metodou D21 (kladné a záporné hlasy). Na základě 2 949 odevzdaných hlasů bude městská část realizovat celkem 12 projektů.

   Naše hodnocení:
   Bez hodnocení (střet zájmů – O. Kužílek je předsedou komise pro otevřenou radnici MČ Praha 6)

  7.  

   64 - Brno 68

   Nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR.

   rozbalit

   Brno je největším českým městem realizujícím projekt participativního rozpočtu. V dubnu 2016 schválila Rada města zadání projektu, stanovila řešitelský tým. Na začátku roku 2017 byl spuštěn projekt s názvem Dáme na vás, který rozdělí až dvacet milionů korun v deseti projektech. Lidé přihlásili 217 projektů, o jejichž podpoře hlasovala veřejnost a rozdala skoro 50 000 hlasů. Nyní odbory úřadu vyhodnocují proveditelnost návrhů. Zvýší se míra zapojení občanů do rozhodování magistrátu. Ten se zase lépe dozví, co Brňáci skutečně potřebují. Projekty musí splňovat několik podmínek, zejména být veřejně přínosné a nesloužit ke komerční propagaci. Každý projekt by měl být realizovatelný během jednoho roku.

   Naše hodnocení:
   Jde o nejrozsáhlejší projekt participativního rozpočtu v ČR jak z hlediska objemu financí, tak též reálného zapojení veřejnosti. Největší o objem financí na participativní rozpočet – 20 milionů Kč (např. Praha 6 nebo Ostrava-jih mají letos 5 mil. Kč). Projekt vzbudil velký zájem, velmi zdařilá je webová prezentace, zapojující veřejnost, například lze na kartě projektu sledovat postup vyhodnocení proveditelnosti po jednotlivých odborech úřadu. Počet přihlášených projektů 217 je též mimořádně vysoký (např. Praha 6 cca 50 projektů). Též počet hlasujících občanů se jeví velmi vysoký.

 • Otevřeno - Otevřená data - 5 nominací

  číslo a název nominace - počet obdržených hlasů

  1.  

   75 - Tým otevřených dat na Ministerstvu financí 97

   Dlouhodobá snaha o propagaci otevřených dat a transparentní veřejné správy

   rozbalit

   Tým dlouhodobě propaguje otevřená data, vyvinul aplikaci Supervizor, která zobrazuje hospodaření Ministerstva financí a dalších 8 státních orgánů, které se do projektu zapojily. Dále zveřejňuje data MF.

   Naše hodnocení:

   Tým pokračuje v průběžném zveřejňování datasetů, kterých je již 50. Jedním z posledních počinů je aplikace Supervizor, velmi přehledně předkládající hospodaření několika ministerstev a úřadů.

  2.  

   96 - Michal Kubáň - Národní koordinátor otevřených dat 51

   Prosadil novelu Infozákona zakotvující otevřená data a navazující prováděcí předpis.

   rozbalit

   V nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data vyjednal prvotní rozsah jedenácti zveřejněných datasetů, vyjednal jejich každoroční rozšiřování. Přednáší o otevřených datech u nás i v zahraničí, systematicky je propaguje.

   Naše hodnocení:

   Hlavní tahoun otevřených dat. 

  3.  

   106 - Kostelec nad Orlicí 45

   Strojově čitelná data o všech i drobných výdajích

   rozbalit

   Město pravidelně měsíčně zveřejňuje strojově čitelná data o všech fakturách a též všech výdajích, i za pár korun (např.: 18.05.2017           501         0300      104,00 Kč             0,00       lékárnička - služ.motocykl) . Také zveřejňuje přehled dotací a grantů od r. 2011 a též uzavřených smluv.

   Naše hodnocení:

   Jde o neobvykle podrobné a nadstandardní informování o všech výdajích. 

  4.  

   52 - Jan Cibulka, redaktor iRozhlas - Český rozhlas 90

   Prosadil poskytnutí digitálních dat pro statistiky policejních okrsků

   rozbalit

   Jan Cibulka se zabývá sledováním kriminality dle statistik Policie ČR. Aby tyto mohly mít detailní vypovídací hodnotu, je třeba jimi projít až na nižší roztřídění. Tedy nejen podle druhů trestné činnosti, ale také podle míst, kde k ní dochází. Takovou informaci Policie ČR odmítala poskytnout, následně také odvolací orgán MV ČR. Navržený Jan Cibulka spor dovedl až k soudnímu rozhodnutí, které mu dalo za pravdu a uložilo oběma institucím zveřejnit působnosti jednotlivých okrsků.

   Naše hodnocení:
   Odůvodnění Policie, že jde o ochranu autorských práv pracovníka, který vytvořil digitální mapu okrsků, bylo od počátku neudržitelné. Vytrvalost žadatele Cibulky je úctyhodná, připravenému štěstí přálo – do rozhodování přišel nález Ústavního soudu v jiné věci, který výrazně umenšil možnost zneužívat autorské právo k blokování informací veřejných institucí. Spor trval přes dva roky a na nákladech řízení ministerstvo vnitra zaplatí přes 16 tisíc korun.

  5.  

   65 - Praha 42

   Na svém portálu otevřených dat poskytuje stále více velmi praktických datasetů, nyní o městské hromadné dopravě.

   rozbalit

   Magistrát na portálu Otevřená data pokračuje ve zveřejňování datasetů, které slouží jak laikům, tak zajímají statistiky nebo vývojáře. Mohou vzniknout aplikace, které usnadní řadě Pražanů např. cestování, návštěvu kulturních zařízení, lepší orientaci. Obsahuje nyní cca 170 datových sad a je aktivně udržován. Naposledy se zveřejnila data o jízdních řádech včetně geodat tras a zastávek. Jsou ve formátu shapefile, geoJSON, GML a DXF, takže neomezují vývojáře aplikací. Data poskytují jak jednotlivé odbory MHMP, tak i další městské společnosti Prahy.

   Naše hodnocení:
   Vysoce přínosné a efektivní poskytování otevřených dat z mnoha oblastí života města. 

 • Zavřeno - Přístup k informacím - 22 nominací

  číslo a název nominace - počet obdržených hlasů

  1.  

   2 - Ministerstvo spravedlnosti ČR 31

   Chcete informace? Počkejte si 1367 dnů - po lhůtě.

   rozbalit

   Ministerstvo spravedlnosti jako nadřízený orgán (zejména vůči soudům) vůbec nestíhá vyřizovat odvolání v případě žádostí podle zákona č. 106/99 Sb. Ve třech případech konkrétního žadatele je ministerstvo po lhůtě 1367, 1140 a 1356 dní, jak samo na žádost sdělilo. Ve sdělení neuvádí, zda a jak případně hodlá takový stav řešit, pouze se za něj omlouvá.

   Naše hodnocení:
   Jde o dlouhodobou nemoc ministerstva, za kterou bylo kvůli jiným případům nominováno již v letech 2016, 2014, 2013 a snad i dříve. Neschopnost ministerstva vyřešit tento vlekoucí se problém je zarážející.

  2.  

   68 - Poslanecká sněmovna 21

   Protiústavní zákon tající data z nemocnic

   rozbalit

   Poslanecká sněmovna schválila v roce 2016 zákon č. 147/2016 o změně zákona o zdravotních službách, který bezdůvodně „zakázal“ Ústavu zdravotnických informací a statistiky poskytovat data s určením, kterého jednotlivého zdravotnického zařízení se týkají (§ 73 odst. 5 onoho zákona). Nelze tak dohledat, v které konkrétní nemocnici nebo poliklinice se provádějí konkrétní zákroky, v jakém počtu a jakým způsobem. Není tak možné zjistit, která nemocnice je lepší a která horší. Občané si tak nemohou opatřit informace, která nemocnice pro ně bude nejvhodnější. Rovněž zdravotnickým zařízením chybí ze strany občanů i médií zpětná vazba, která by je dokázala přimět zvýšit úroveň svých služeb, zlepšit hospodaření a zdokonalit své fungování. 

   Naše hodnocení:
   Jde o protiústavní omezení. Neexistuje žádný důvod k ochraně takto agregovaných informací z více zařízení, umožňujících tato zařízení porovnat. Absurdní je, že zatímco od jednotlivého zařízení tato data lze žádat, statistický ústav, který je agreguje, je poskytnout nesmí. Zákonodárci opět "naletěli" tvrzení předkládajícího ministerstva, že k takovému omezení existuje nějaký důvod. 

  3.  

   34 - Orlová 5

   Úřad ani po více než půl roce neposkytl požadovanou informaci v celém požadovaném rozsahu.

   rozbalit

   Podal jsem na město žádost o Analýzu variant řešení dodávek tepla ve městě, který zpracovala městská akciová společnost (SMO, a.s. Orlová) a projednala rada města. Město nejdříve odmítlo vše, že celá analýza je obchodním tajemstvím. Po zrušení krajským úřadem poskytlo přehnaně začerněnou. Po druhém zrušení opět odmítlo celou, že „není jeho“. Po třetím zrušení poskytlo trochu méně začerněnou. Přitom ji samo zveřejnilo ještě méně začerněnou, což přivodilo čtvrté zrušení. Takto to pokračovalo od 9.6.2016 do 1.2.2017, kdy jsem to přestal řešit. Celkově jsem musel podat žádost a čtyři odvolání, město vydalo pět rozhodnutí a krajský úřad čtyři. 

   Naše hodnocení:
   Město zbytečně od počátku přehánělo s údajnou ochranou obchodního tajemství, spor se tím pádem obstrukčně táhl tak dlouho, až ztratil smysl. Zbytečně popsáno více než sto stran.

  4.  

   33 - SNEO a.s. (MČ Praha 6) 28

   Odepírání práva na informace zastupitelů, nezveřejňování na webu žádostí podle zákona 106/1999 Sb.

   rozbalit

   Akciová společnost SNEO a.s. ve 100% vlastnictví MČ Praha 6 neposkytuje dostatečně zastupitelům informace. Konkrétně odmítla poskytnout zastupiteli Výkaz zisků a ztrát za 1. čtvrtletí 2017 v porovnání se stejným obdobím 2016 a 2015, a Rozvahu k 31. 3. 2017 v porovnání 5 rozvahami k 31. 3. 2016 a k 31. 3. 2015 s tím, že nesouvisí s výkonem jeho funkce. Informace, které zčásti poskytla, neposkytla v požadovaném strojově čitelném formátu.

   Naše hodnocení:
   Povinnost zveřejnit poskytnuté informace plyne z § 5 odst. 3 InfZ, SNEO ji prokazatelně neplní.
   Zastupitel má právo na veškeré informace, které spadají do samostatné působnosti obce. Činnost ovládané akciové společnosti plně do ní spadá. Stanovisko MV č. 1/2016 uvádí: „každý zastupitel  má  právo  na  veškeré  informace  vypovídající  o  samostatné působnosti obce.“ I kdyby to v daném případě tak nebylo, má povinný subjekt poskytnout informace alespoň v rozsahu, v němž by je poskytl podle InfZ každému žadateli.

  5.  

   37 - Ministerstvo životního prostředí 20

   4 měsíce obstrukčního odepírání informací o EIA k dálnici, aby se žadateli znemožnila včasná reakce.

   rozbalit

   Spolek požádal MŽP o podklady ŘSD ČR, předané cca dne 19. 9. 2016 pro EIA pro stavbu „Dálnice D48 Frýdek-Místek, obchvat“, tj. včetně komunikace mezi ŘSD ČR a MŽP. MŽP je mohlo poskytnout, ale zahájilo obstrukční postup: prodloužilo lhůtu na 60 dnů (dle zák. o informacích o živ. Prostředí), na konci lhůty žádost zamítlo s nepřípadně uplatněným právním důvodem, že jde o dosud nevyhodnocené údaje. Přitom se žádalo jen to, co již bylo předáno a nebylo třeba nic vyhodnocovat. Na rozklad ani na stížnost proti nečinnosti MŽP nereagovalo. Po 3 měsících žádané informace MŽP zveřejnilo na webu, ale až za další měsíc je (již nadbytečně) zrušilo své rozhodnutí a poskytlo je žadateli na CD. Vyřizování žádosti se tak táhlo čtyři měsíce od října 2016 do března 2017.

   Naše hodnocení:
   Jde o účelovou obstrukci a překroucení právních norem, porušující právní povinnosti ministerstva poskytnout informace do 30 dnů, čemuž v tomto případě zřetelně nic nebránilo.

  6.  

   89 - Miletín 12

   Městský úřad odpovídá na dotazy opakovaně až po stížnostech a opakovaných stížnostech.

   rozbalit

   Starosta na žádosti o informace neodpovídá, vyčká stížnosti, na některou nereaguje, po upozornění nadřízeným orgánem opět nekoná, po další stížnosti odpoví, ale blokuje poskytnutí požadovaných informací nesmyslnými dotazy, výzvami.

   Naše hodnocení:
   S patrnou zlovůlí a škodolibostí z obstrukce starosta již více let (nominován za podobný postup i 2016) komplikuje a zdržuje přístup k běžným informacím. Není schopen vykonávat veřejnou funkci s nadhledem. Osoba, která nepochopí jednoduchý dotaz, je buď intelektuálně nevhodná pro funkci starosty, anebo jde o úmyslnou šaškárnu.

  7.  

   102 - Policejní presidium a ministerstvo vnitra 17

   Neoprávněné utajování základních informací o Národní databasi DNA.

   rozbalit

   Po tříletém sporu, dvou odvoláních, dvou změnách v míře začernění a prohraném rozsudku Policejní presidium poskytlo interní pokyn o nakládání s odebíranými vzorky DNA. Ač soud řekl, že nejde o chráněné informace, presidium sdělilo, že je nakonec poskytuje proto, že důvody k dalšímu utajování informací prý „pominuly“.  V druhém sporu o počet záznamů v databázi DNA vyžádalo Presidium úhradu skoro 10 000 Kč za to, že počty prý nelze vyhledat jednoduše a programátor musel programovat dva programy, jeden i pro samotné zjištění počtu zaznamenaných osob (kvůli duplicitám).

   Naše hodnocení:
   V postupu Presidia lze spatřovat obstrukce jednak pro opakovaně nesprávné právní hodnocení důvodů k odepření interního pokynu, přičemž dovětek při poskytnutí ukazuje, že přes názor soudu na tomto názoru nadále trvá. V druhém případě je obstrukčním vyžadování úhrady nákladů, namísto aby se vyjasnilo (formou výzvy), v jaké přesné struktuře žadatel data chce, pokud to naráží na formu jejich uchování. Navíc složité programování pro zjištění počtu záznamů určitého typu nepůsobí důvěryhodně. Pravděpodobně je bylo možno získat pomocí SQL dotazů v rozsahu hodiny.

  8.  

   47 - Vejprnice 36

   Obec neoprávněně požadovala úhradu nákladů, aniž měla zveřejněný sazebník úhrad.

   rozbalit

   Žadatel požádal o informace o vyplacených prostředcích firmě, dále konkrétní zastupitelce, a o počtu zaměstnanců v technických službách. Obec vyžádala úhradu bez existujícího sazebníku (na webu naopak bylo uvedeno bezplatné poskytování), a za kopie, které nebyly požadovány. Krajský úřad po stížnosti nařídil poskytnout informace bezplatně. 

   Naše hodnocení:
   Úhradu lze žádat jen na základě zveřejněného sazebníku. 

  9.  

   45 - Polevsko / starostka Martina Rašínová 181

   Starostka 11 měsíců komplikovala poskytnutí informace o tom, že nemá žádné informace o pořizovacích cenách části movitého majetku obce.

   rozbalit

   Starostka žádost o informace o nemovitých věcech v obecním penzionu odmítla (15 dní po lhůtě) „z důvodu retroaktivity se informační povinnost nevztahuje“. Po odvolání žádost odmítla s tím, že informace již neexistují. Až po 11 měsících po dalším odvolání teprve jasně sdělila, že obec majetek převzala v r. 1991 bez dokladů.
   K žádosti o informace o čerpání všech dotací za 10 let starostka nabídla možnost nahlédnutí, případný požadavek na kopie alternativně podmínila úhradou cca 46 000 Kč, bez uvedení, jak částku stanovila. Stížnost na výši úhrady nevyřídila, asi ani nepředala nadřízenému orgánu.

   Naše hodnocení:
   Důvod „retroaktivity“ je nesmyslný. Také informace o tom, že určité údaje neexistují, mají význam při řešení věcných záležitostí a žadatel na ně má právo. Starostka se namísto řádného postupu snažila žadatele odbýt.
   Výši úhrady je třeba doložit alespoň odhadovaným výpočtem. Požadavek na úhradu nebyl odůvodněný a též se nezdá, že by počet dotací malé obce představoval takový rozsah práce. Nevyřízení stížnosti proti výši úhrady je významným nedostatkem, žadatel však dále tuto věc neřešil.

  10.  

   66 - Praha 51

   Ztráta majetkových přiznání P. Béma a P. Hulinského. Ztížená dostupnost dobrovolných majetkových přiznání současné reprezentace.

   rozbalit

    Magistrát ztratil majetková přiznání Pavla Béma a Petra Hulinského z doby, kdy působili ve vrcholných funkcích ve vedení Prahy. Vzhledem k tomuto pochybení na úseku archivnictví situaci vyšetřuje Státní oblastní archiv v Praze, který udělil Magistrátu několik pokut, Praha se několikrát odvolala.
   Také systém dostupnosti majetkových přiznání (jsou dobrovolná na základě etického kodexu, nejde o přiznání dle zákona o střetu zájmů) je rovněž problematický. Majetková přiznání jsou zveřejněna jen u těch zastupitelů, kteří dali souhlas se zveřejněním. Ostatní jsou k dispozici k nahlédnutí jen tehdy, když je na základě písemné žádosti vydá předsedkyně kontrolního výboru na osobní schůzce s žadatelem/občanem z trezoru. Návrh kontrolního výboru ZHMP a Pirátů, aby byla všechna majetková přiznání zveřejněna, nezařadilo ZHMP na svůj pořad jednání, proti byli zástupci koaličních stran.

   Naše hodnocení:
   Ztráta majetkových přiznání se týká dřívějších volebních období, mimo odpovědnost současného vedení. Dostupnost dobrovolných majetkových přiznání by zasluhovala zlepšit, žádosti o zpřístupnění jsou de iure žádostmi dle Infozákona a samospráva by je tak měla aktivně zveřejnit na základě § 5 odst. 3 InfZ.

  11.  

   101 - Jihomoravský kraj 156

   Kraj po prvotní nečinnosti odmítl poskytnout dokumenty, předané advokátní kanceláří při poskytování právních služeb za miliony, i související korespondenci.

   rozbalit

   Na žádost o poskytnutí všech dokumentů předaných Krajskému úřadu JMK od advokátní kanceláře v rámci plněni této smlouvy (Právní služby při pořizování Zásad územního rozvoje), včetně korespondence, úřad nejprve nereagoval, poté po lhůtě vydal rozhodnutí, jímž žádost kompletně odmítl. Odůvodnil to tím, že požadované informace neexistují. U předávaných dokumentů proto, že šlo o ústní a telefonické konzultace a v případě písemností o výměnu stále se proměňujících dokumentů, jejichž podoba není uchována. Ke korespondenci (která by měla být v e-mailovém systému uložena) se nevyjádřil.
   Za tři roky uhradil kraj za plnění smlouvy přes 2 miliony Kč.

   Naše hodnocení:
   Není uvěřitelné, že by k právním službám za 2 miliony Kč neexistoval žádný předaný dokument, například rozbor určitého aspektu, návrh formulace apod. Stejně tak by měla být uchována korespondence. Odmítnutí celé žádosti se tak jeví jako neopodstatněné a porušením práva na informace.

  12.  

   56 - Archiv bezpečnostních složek 11

   Archiv odmítl podat běžné informace o své struktuře s absurdním odůvodněním

   rozbalit

   Na žádost o informace, jaké zaměstnance a v jakých pozicích v organizační struktuře váš úřad zaměstnává ve strojově čitelném formátu, reagovala ředitelka archivu odmítnutím, které odůvodnila doslova takto: „Vzhledem k naléhavosti požadavku žadatele na formát odpovědi a k mnohosti dotazu na další subjekty se povinný rozhodl žádost o poskytnutí informací odmítnout z důvodu rizika ohrožení kybernetické bezpečnosti svého IT systému.“ Neuvedla žádný právní důvod odmítnutí. Žadatel se obdobně tázal i dalších subjektů, které porušují svou povinnost zveřejnit na webu svou organizační strukturu.

   Naše hodnocení:
   Mimořádně absurdní odůvodnění, zcela mimo realitu správního rozhodování, které se musí opírat o právní normy. Fantazijně a blábolivě fabulovaný důvod odmítnutí navíc ukazuje, že pracovníci a ředitelka nemají základní orientaci v elektronické komunikaci a oblasti IT.

  13.  

   25 - Kancelář prezidenta republiky 116

   KPR opakovaně nezákonně odepírá informace o platech vysokých úředníků, poskytla až po příkazu soudu.

   rozbalit

   KPR odmítla žádost z r. 2014, žádající přehled platů a odměn. Kancelář už za předchozího vedení jednou takový spor u soudu prohrála a musela poskytnout. Po změně osazenstva však pokračovali v předchozí chybné praxi. Soud se táhl, až nový soudce nařídil jednání, Hrad slíbil informaci poskytnout, soudce mu to přikázal a Hrad je poskytl dokonce do sedmi dnů. Po takové době - po 892 dnech - jsou však informace již vyčpělé.

   Naše hodnocení:
   Obstrukční postup, kdy KPR pravidelně odmítá i jiné typy informací (např. o milosti pro Kajínka). Hrad by přitom měl jít naopak příkladem v dodržování práva a jeho rychlém naplňování.

  14.  

   19 - Kancelář prezidenta republiky 44

   Kancelář prezidenta Zemana odmítla poskytnout kopii medializovaného dopisu od Donalda Trumpa

   rozbalit

   Kancelář prezidenta republiky jsem požádal o kopii dopisu, v němž se Donald Trump měl omlouvat Miloši Zemanovi za odložení schůzky. O zmíněném dopisu hovořil veřejně prezident Zeman a to se následně objevilo ve všech médiích včetně spekulace, zda takový dopis vůbec existuje. Následně mi přišlo rozhodnutí kanceláře o neposkytnutí informace s poukazem na paragraf 11 odst. 2 písmeno a) zákona o přístupu k informacím 106/1999. Tedy, že jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. 

   Naše hodnocení:
   Jde o absurdní argumentaci. Informace, které si poskytují státní orgány různých států, nelze považovat za takové, které jsou poskytnuty bez zákonné povinnosti a bez použití veřejných prostředků. Na straně USA jistě existuje zákonné zmocnění a povinnost komunikovat při realizaci zahraniční politiky. Prezident USA neorganizuje návštěvu prezidenta ČR jako soukromá osoba.
   Navíc kancelář Hradu opomenula známou judikaturu Ústavního soudu, že tam, kde by veřejný zájem na zpřístupnění určité informace zcela zjevně přesahoval potřebu její ochrany, je nutno informaci poskytnout, byť „formální“ zákonný důvod pro její nevydání by byl splněn. Jde o test proporcionality. Již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 bylo vysloveno, že „v případě kolize je nutné stanovit podmínky, za splnění kterých má prioritu jedno základní právo či svoboda, a za splnění kterých jiné, resp. určitý veřejný statek. Základní je v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody nebo veřejného statku.“ Jinou otázkou by bylo, pokud by dopis oprávněně spadal pod ochranu utajovaných informací, což je v některých případech zahraničně-politické komunikace možné. To však kancelář Hradu neuvádí a ani to není pravděpodobné.

  15.  

   53 - Skupina vykosťujících poslanců 39

   Pokus poslanců vykostit zákon o registru smluv

   rozbalit

   Řada poslanců předložila a poté po pochybném postupu při hlasování o jediný hlas schválila sadu pozměňovacích návrhů, popírajících smysl již platného zákona k  zákonu o registru smluv, který je klíčovým protikorupčním opatřením. Zmizelo by až 40% smluv z registru v rozsahu až 150 mld. Kč - plošné výjimky pro státní a městské firmy, které potajmu hospodaří se stovkami veřejných miliard - jde například o všechny dopravní podniky, městské holdingy, Českou poštu, České dráhy či Lesy ČR. Vzrostla by právní nejistota ohledně neurčitosti pojmu „průmyslová a obchodní povaha“, na což upozornili i právní experti. Odpovědní poslanci jsou poznatelní zde. Návrh naštěstí zarazil Senát.

   Naše hodnocení:
   Zlovolný pokus omezit transparentnost nakládání s veřejnými prostředky, pod falešnými záminkami ochrany konkurenceschopnosti státních a veřejných podniků. Nejrozsáhlejší výjimku předložil poslanec ČSSD Miloš Urban (napsalo ji MPO ministra Mládka). Vedení ČSSD se k návrhům, které často psaly přímo lobující podniky a instituce, které žádaly výjimku, nevyjádřilo, mlčky je tak podpořilo. I poslanci jiných stran (ODS, KSČM, KDU) výjimky podpořili. Chybnost návrhů prokázal pozdější kompromisní návrh, který nejkritičtější otázky řeší jen malými výjimkami.

  16.  

   41 - Kancelář prezidenta republiky 92

   Zlovolná obstrukce při poskytování informací jako standardní styl práce, náklady na ni však platí daňoví poplatníci

   rozbalit

   Kancelář presidenta pravidelně opakuje zlovolnou obstrukční praktiku: i v případech zcela zjevně prohraných informace nejprve odepře, Vratislav Mynář jako vedoucí Kanceláře zamítne i odvolání, vyčká na žalobu a jakmile soud nařídí jednání, které KPR musí prohrát, teprve žádané informace obratem poskytne. Vzhledem k přetíženosti soudů se tak poskytnutí oddálí o několik let.

   Naše hodnocení:
   Jde o další úroveň drzé arogance a úřední rebelie proti právnímu státu. Např. 11. 5. 2015 zároveň pod tlakem soudního jednání poskytla informace, ale téhož dne odmítla žádost o stejné informace. KPR tak za každý takto obstruovaný spor zaplatí mezi 3 a 15 tisíci Kč z kapsy daňových poplatníků. Další peníze bude muset uhradit na základě žalob na úhradu nemajetkové újmy, kterou hradní úředníci bezostyšně způsobují žadatelům o informace. KPR měla reagovat na přirozený zájem sdělovacích prostředků a veřejnosti a aktivně zveřejňovat platy a odměny svých vrcholných zaměstnanců.

  17.  

   105 - Praha 9

   Změnou smluvního zajištění veřejného osvětlení se skryla významná data o veřejném osvětlení v Praze

   rozbalit

   S převodem správy veřejného osvětlení v Praze z Eltodo Citelum na městskou společnost Trade Centre Praha se přestala zveřejňovat mapa svítidel (prostřednictvím veřejné vrstvy webu IZS) s čísly sloupů (což umožňovalo rychlou lokalizaci například při ohlášení nehody, požáru apod.). Též se tím zrušila veřejně přístupná databáze aktuálních hlášení závad osvětlení s údaji o jejich řešení.

   Naše hodnocení:

   Magistrát neohlídal tento zajímavý aspekt smluvních vztahů, kdy zanikla dostupnost mimořádně zajímavých datasetů a on-line mapových informací o infrastruktuře. To je v rozporu s propagovanou politikou „smart cities“ a „open data“, kterou Praha začala rozvíjet.

  18.  

   58 - OTE, a.s. 15

   Stoprocentně státem vlastněná akciová společnost tvrdí, že není povinným subjektem podle Infozákona

   rozbalit

   OTE, a.s. (Organizátor trhu s elektřinou) je společnost 100% vlastněná státem (akcie drží Ministerstvo průmyslu). Požádali jsme ji dle Infozákona o smlouvy se soukromou společností Českomoravská komoditní burza Kladno, neboť ta vzbuzuje pochybnosti. OTE, a.s. nám odmítla smlouvy vydat s odkazem na to, že nejsou veřejnou institucí. Přitom evidentně naplňují všechny znaky veřejné instituce. Uvedli též, že smlouva představuje obchodní tajemství jako celek. Podali jsme správní žalobu.

   Naše hodnocení:

   Nade vší pochybnost je OTE a.s. povinným subjektem dle Infozákona. Výslovně to potvrdil i nedávný nález Ústavního soudu k ČEZ, když potvrdil, že pokud jde o obchodní společnosti, jejichž jediným společníkem je územně samosprávný celek (tedy i stát), pak jde o veřejné instituce (bod 62. nálezu). Několik rozsudků NSS stabilizovalo též, že smlouva jako celek nemůže být obchodním tajemstvím. Postup OTE a.s. je tedy buď značnou neznalostí anebo drzou rebelií proti právnímu řádu.

  19.  

   94 - Ústí nad Labem 48

   Odepírá informace o mediálním poradenství, vysmívá se nadřízenému kraji a zpochybňuje Nejvyšší správní soud

   rozbalit

   Ústecký magistrát opakovaně odmítá poskytnout podle Infozákona, kolik zaplatil za mediální poradenství, ač má tiskové oddělení. Ignoruje rozhodnutí nadřízeného krajského úřadu, který jeho chybné odmítnutí zrušil a vysvětlil mu „platový rozsudek“. Magistrát však zpochybňuje judikáty Nejvyššího správního soudu, jeho rozsudek označuje za „přeceňovaný“, a dále, že se s jeho názory „neztotožňuje. Nadto je toho názoru, že Nejvyšší správní soud ČR si přisvojil pravomoc, která mu primárně nepřísluší, když se jal role obecného vykladače zákona.“ Magistrát dál hraje „ping-pong“ a vydává ctrl-c ctrl-v totožné odmítavé rozhodnutí.

   Naše hodnocení:

   Další bezostyšná rebelie ústeckých úředníků proti právnímu státu a principu dělby moci, kdy jediným vykladačem zákona je soud. Soustavné obstrukce, vzdorování stabilizované judikatuře, překrucování práva, opakování mnohokrát vyvrácených interpretací, proč nelze poskytovat informace o platu, odměnách a zde dokonce ani o platbě za smlouvu o provedení práce s tím, že prý příliš vypovídá o osobním příjmu.  Magistrátu hrozí, že soudy vysloví i povinnost uhradit škodu a náklady řízení, které bude muset zaplatit rebelující úředník.

  20.  

   71 - Praha 38

   Magistrát protiprávně odebral zastupiteli přístup k datům o fakturách, protože je analyzoval

   rozbalit

   Členu Kontrolního výboru J. Michálkovi přidělil magistrát přístup do databáze faktur. Poté, co médiím oznámil, že data analyzuje, mu jej odebral prý kvůli zařazení systému GINIS mezi významné systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Uvedl též, že takový přístup "není vhodný" a že Piráti vyvodili z faktur "iracionální závěry". Poté se Michálek formou žádosti o informace domáhal navrácení přístupu, Magistrát odmítal s různými důvody, které však nadřízené Ministerstvo vnitra opakovaně rušilo. Celkem podal čtyři odvolání a čtyři stížnosti; Magistrát pětkrát odmítl a Ministerstvo vnitra se vyjádřilo také čtyřikrát.

   Naše hodnocení:
   Jde o zjevné porušení zákona. Magistrát opět vede podivné obstrukční praktiky. Důvodem (psychologickým) nyní je technologická novota, požadovaná žadatelem, kterou ale Infozákon již 2 roky výslovně umožňuje – poskytnout informace přístupem do databáze (§ 4a odst. 2 písm. e) a f)). Magistrát nepředložil žádný relevantní argument, pouze „se mu nechce“, což konstatuje i jasné rozhodnutí Ministerstva vnitra.

  21.  

   57 - Kladno 22

   Magistrát zacykleně obstruuje poskytnutí přehledu faktur, tvrdí, že jej nemá

   rozbalit

   V září 2016 jsem již poněkolikáté požádal Magistrát města Kladna (MMK) o informaci (přehled faktur za dva roky). Magistrát odmítl a uvedl, že informaci nemá, po zrušení chybného rozhodnutí krajským úřad opět s tím, že ji nemá v žádaném formátu, což opět nadřízený orgán zrušil. Dosud informaci neposkytl. Rozsáhlé porušování Infozákona dokládá i kontrola Ministerstva vnitra, která v roce 2016 zjistila jeho opakované porušení asi ve dvaceti případech.

   Naše hodnocení:
   Magistrát města Kladna se dlouhodobě choval až provokativně obstrukčně a porušuje Infozákon. Tvrzení, že nedisponuje přehledem faktur je absurdní (dramaticky by porušoval povinnosti podle jiných zákonů). Slovíčkaření s tím, zda má přehled faktur v takovém či jiném formátu ke zmatení situace a zkomplikování postupu žadatele a nadřízeného orgánu prokazuje záměrnou zlovolnou obstrukci.

  22.  

   12 - Praha - odbor dopravních agend 10

   Dva inženýři odboru dopravních agend nenapsali správně poučení žadateli a tudíž magistrát ztratil nárok na úhradu nákladů.

   rozbalit

   Pracovníci magistrátu do oznámení o výši úhrady neuvedli možnost podat proti němu stížnost. Tím pádem zaniklo právo na úhradu, nadřízený orgán konstatoval: „Jelikož je poučení dle § 17 odst. 3  InfZ  nedílnou  součástí  oznámení,  jejím  opomenutím  dle  §  17  odst.  4  InfZ  zaniká  povinnému subjektu  nárok  na  úhradu  nákladů  spojených  s mimořádně  rozsáhlým  vyhledáním  požadovaných informací.“

   Naše hodnocení:
   Příklad ukazuje na nekvalitnost vyřizování agendy Infozákona na odboru dopravních  agend pražského Magistrátu.

 • Zavřeno - Svoboda projevu - 11 nominací

  číslo a název nominace - počet obdržených hlasů

  1.  

   97 - Liberecký kraj 17

   Držhubné v původní smlouvě o dotaci - zákaz kritizovat kraj

   rozbalit

   Jako podmínku dotace 150 tisíc korun na provoz historické trati do Kořenova vložil krajský koordinátor (KORID LK s.r.o., vlastněná krajem) do smlouvy zákaz tohoto znění (čl. III/17/d): "Příjemce se současně zavazuje zamezit šíření negativní publicity jakoukoli formou vůči Libereckému kraji, IDOL, krajské bezkontaktní čipové kartě Opuscard, včetně osob a subjektů svázaných s Libereckým krajem pracovním, majetkovým, smluvním nebo jiným veřejně známým vztahem ze strany všech osob podílejících se na všech činnostech poskytovatele, ke kterým má poskytovatel členský, smluvní či jiný prokazatelný nebo veřejně známý vztah v celém období od počátku doby platnosti a účinnosti této smlouvy po dobu jednoho roku“

   Naše hodnocení:
   Svévolné a absurdní zneužití veřejných dotačních prostředků a zneužití pravomoci toho, kdo smlouvu formuloval, k neoprávněnému a protiústavnímu omezení svobody projevu. Fakticky se zakazuje jakkoliv kritizovat kohokoliv či polemizovat s kýmkoliv, kdo je byť vzdáleně spojen s Libereckým krajem.
   Hejtman sdělil, že o této formulaci ve smlouvě nebylo vedení informováno, bylo podvedeno, odpovědnost za předložení se zákazem šířit informace nese jednatel krajské společnosti KORID, který postupoval zcela proti krajské politice otevřenosti. Jde o nenápadně vložené ustanovení, které rada kraje ihned zrušila.

  2.  

   72 - Bojkovice 21

   Zastupitelstvo odmítlo pořizovat záznamy z jednání, článek zastupitele o tom odmítli otisknout v místním zpravodaji.

   rozbalit

   „Redakční rada“ (starosta, místostarosta a referentka) odmítli do radničního periodika zařadit článek zastupitele, reflektující jednání zastupitelstva, ačkoliv starosta a místostarosta běžně publikují politické články a komentáře.  Starosta ignoroval, že jde o zákonnou povinnost a odůvodnil to převažujícím názorem mezi zastupiteli. Dokonce řekl: „zastupitelé dostali důvěru občanů, a pokud nechtějí zveřejňovat komentář o zastupitelstvu, měli by občané toto rozhodnutí respektovat“. Odmítnutí dále odůvodňuje zastupitelstvem přijatými „Zásadami pro vydávání zpravodaje“, které uvádí, že „nejsou zveřejňovány příspěvky politických stran a hnutí ani stranické polemiky, politické a názorové střety.“

   Naše hodnocení:
   Starosta a zastupitelé nerespektují zákonné povinnosti města jako vydavatele periodika. Domnívají se, že jsou oprávněni rozhodovat o zařazení sdělení zastupitele a že mohou provádět cenzuru tím, že zakáží „příspěvky politických stran a hnutí ani stranické polemiky, politické a názorové střety.“ Jak přijaté „Zásady“, tak odmítnutí publikovat sdělení zastupitele je protiprávní a protiústavní (čl. 17 odst. 3 Listiny).

  3.  

   17 - Vrchní státní zastupitelství v Praze 40

   Státní zastupitelství vydalo nezákonně příkaz ke stažení článku z webu sdělovacích prostředků, tím se pokusilo o nedovolenou cenzuru.

   rozbalit

   Státní zástupce Trčka (VSZ Praha) zaslal společnosti Economia a.s. a Českému rozhlasu výzvu, aby do 2 hodin odstranily části článku o vyšetřování v kauze Pelta. Uvedl, že zveřejněné informace závažným způsobem zasahují do průběhu trestního řízení tím, že brání řádnému objasnění věci. Zveřejnění popisu výpovědi, identifikace vyšetřované dotace a další informace prý nepříznivě ovlivní a maří vyšetřování a jsou zásahem do řádného výkonu soudnictví.

   Naše hodnocení:
   Výzva je nezákonná a protiústavní. Je i věcně nesmyslná. SZ na takový požadavek nemá (obecně) žádné právo. Trestní řád ani jiný právní předpis nedávají SZ právo realizovat předběžnou ani následnou cenzuru. Ve výzvě citované právní normy neobsahují oprávnění k požadavku na odstranění zveřejněné informace. Výzva dále neobsahuje žádný argument, že v tomto případě musí právo na šíření informací ustoupit zájmu na řádném vyšetřováním trestných činů.

   (podrobnější popis a rozbor)

  4.  

   95 - Ministerstvo vnitra 43

   Ministerstvo vnitra zatajovalo informace nebo poskytovalo nepravdivé informace ohledně zrušení Úřadu ombudsmana Ministerstva vnitra, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, který přijímal informace o protiprávním jednání.

   rozbalit

   Ministerstvo vnitra náhle ve spěchu zrušilo “policejního ombudsmana“, fungujícího pro zaměstnance MV, policisty a hasiče. Neinformovalo ani zaměstnance (webová stránka je půl roku prázdná), ani veřejnost. Soustavně mystifikovalo (např. tvrdilo, že dosavadní ombudsmanka pokračuje, nebo že se ihned ustavují 3 specializovaní ombudsmani). Tisková mluvčí k tématu nekomunikovala. Údajně naléhala na „zrušenou“ ombudsmanku, aby tvrdila, že funkci stále vykonává. Není zřejmý osud rozpracovaných případů, což pro oznamovatele je frustrující a boří jejich důvěru.

   Naše hodnocení:
   Zmatené, pro veřejnost i zaměstnance matoucí a zamlžující kroky zastírající chybný postup vedení resortu a Policie, pravděpodobně aby se zbavilo nepohodlných osob, bez odborné diskuse. Dramaticky se tím zhoršila důvěra v možnost oznámit nekalá jednání v resortu, odhalovat případnou korupci nebo šikanu. Ztratila se tak i významná funkce pro whistleblowing a ochranu proti korupci (prošetřovatel, byť role byla formálně převedena na kancelář státního tajemníka).

  5.  

   107 - Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta Strakonic 74

   Zpravodaj města se příliš využívá k sebeprezentaci vedení a kritice opozice

   rozbalit

   Aktuální vedení města viditelně více než dříve využívá zpravodaj pro osobní propagaci (počet zmínek starosty dvoj- až trojnásobný, značný nárůst jeho fotografií - až 6x v čísle, zavedli více vlastních článků většího rozsahu). K občasným příspěvkům opozice zařazují zbytečně rozsáhlé a polemické nápravné „odpovědi“, včetně osobního útoku, byť i články opozice jsou velmi kritické. Přítomnost názorů opozice je minimální (pouze výjimečně), není však odmítnuta.
    

   Naše hodnocení:
   I když míra zneužití není extrémní a i v minulém volebním období docházelo k „nápravným odpovědím“. Zpravodaj však neplní dostatečně svou funkci při poskytování objektivních a vyvážených informací (požadavek tiskového zákona), blíží se zneužívání pro osobní propagaci. Nedostatečně zobrazuje alternativní názory, zejména opozice.

  6.  

   43 - Vestec u Prahy 100

   Rozsáhlá cenzura a vulgární zastrašování v médiích obce, útěk starosty před slibem odpovídat na facebooku občanům.

   rozbalit

   Slib starosty odpovídat na facebooku obce vzal zasvé, jakmile občanka zveřejnila fakta o chybném postupu obce při svozu odpadu, včetně vyjádření Min. živ. prostředí, vyvracející výmluvy radnice (neodůvodněně a mimořádně vysoká platba za odpady a nevyužití drahého svozového auta). Obcí najatý správce fcb stránky na občanku i další kritiky vulgárně útočí (např. „cvok, píše nesmysly, magor“). Ač má na základě smlouvy mj. též odstraňovat vulgarity a útoky, odstraňuje je selektivně, ponechává ty (pseudonymní) zaměřené na kritiky radnice. Kritikům zablokoval přístup a znepřístupnil příspěvky. Informaci o odpadech odmítl zveřejnit i tištěný zpravodaj. Starosta navrhl a zastupitelstvo zrušilo možnost na facebooku diskutovat, umožňuje jen komentáře k správcem vloženým příspěvkům.

   Naše hodnocení:
   Zrušení odpovědí starosty a zejména možnosti příspěvků občanů, rozsáhlá cenzura příspěvků a komentářů, nevybíravé útoky a vulgarity najatého správce profilu jsou nepřípustným excesem ze strany obce. Zablokování přístupu kritizující uživatelce (jejíž vyjádření jsou slušná a věcná) a znepřístupnění jejích příspěvků je ukázkovou cenzurou, která je zakázána čl. 17 Listiny. Obec občanům odebrala platformu jak pro horizontální výměnu názorů, tak pro možnost dotázat se veřejně vedení obce.
   Neotištění významné informace ve zpravodaji o důležité obecní věci (svoz odpadů) je výslovným porušením povinnosti obce poskytovat objektivní a vyvážené informace o obci (§ 4a tiskového zákona).

  7.  

   79 - Pražský literární dům autorů německého jazyka 11

   Za klamání veřejnosti při nominování politika jako svého kandidáta.

   rozbalit

   Pražský literární dům (spolu s veslařským klubem Vajgar a Agrární komorou ČR) nominoval poslance ČSSD Vítězslava Jandáka do Rady ČRo jako svého vlastního kandidáta, jenž byl následně zvolen. Přitom je zřejmé, že jde o zastírání pravé skutečnosti, ve skutečnosti šlo o kandidáta ČSSD.

   Naše hodnocení:

   Zneužití příliš volné formulace zákona o nominaci kandidátů do mediálních rad. Osoba natolik spojená s politickou stranou (aktivní poslanec, bývalý ministr) nemůže být legitimně nominována organizacemi, které se médii, svobodou projevu nikdy nezabývaly. Ať už nominaci dojednal kdokoliv, jde o mystifikaci veřejnosti a zakrytí skutečných dohod a zájmů.

  8.  

   28 - Kouřim 146

   Nevhodný postup při (ne)zařazování kritických článků do městského zpravodaje.

   rozbalit

   Občanka předala redakční radě dva kritické příspěvky. Jelikož vydávání zpravodaje není upraveno, ani postavení redakční rady není vyjasněné, předala členka redakční rady články k rozhodnutí radě a starostce.

   Naše hodnocení:
   Vydávání je třeba upravit, popsaný postup vyvolává střet zájmů. Ve zpravodaji se nevyskytují žádné alternativní názory, ač existují. Vydavatel je povinen dle § 4a tiskového zákona poskytovat objektivní a vyvážené informace o městě“, což je jiný druh povinnosti, než zařadit sdělení člena zastupitelstva, a je zaměřen na všechny zdroje informací. Této povinnosti radnice v daném případě nedostála. Redakce nemusela převzít celé články, mohla ale o kritických názorech nějakou formou informovat.

  9.  

   69 - Česká televize 50

   Původní pravidla předvolebního vysílání České televize měla diskriminačně vyloučit malé politické strany

   rozbalit

   Česká televize den před konáním krajských voleb vysílala debatu s předsedy politických stran. Jako klíč pro účast v debatě původně zvolila, zda strany mají poslance, což nezahrnulo například Piráty, SPD a Stranu zelených. Výběr tak byl diskriminující, poslanci nemají vztah ke krajským volbám. Po úspěšné stížnosti Pirátů ČT klíč změnila a debaty se účastnili předsedové dosud vyloučených stran.

   Naše hodnocení:

   Vážná metodická chyba ČT, kterou naštěstí byla ochotna a schopna po stížnosti ihned napravit.

  10.  

   51 - poslanec Ondráček (KSČM) + 60 poslanců 117

   Omezení práva kritiky prezidenta republiky

   rozbalit

   V listopadu 2016 skupina poslanců v čele se Zdeňkem Ondráčkem, Vítězslavem Jandákem, Zdeňkem Soukupem, Markem Černochem a Petrem Adamem, navrhla vrácení trestného činu hanobení prezidenta republiky do trestního zákoníku s trestem až jeden rok vězení. Spolu s 60 dalšími poslanci navrhli zákon postihující hanobení prezidenta jako trestný čin. Text návrhu zněl "Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci,". Část podporovatelů své podpisy později stáhla, návrh neprošel. 

   Naše hodnocení:
   Znění návrhu, významně omezující svobodu projevu, šlo dokonce dál, než je samotné „hanobení“. Za rušení pravomoci nebo snížení vážnosti by mohlo být považována i kritika, demonstrace, dokonce i umělecké dílo.
   Návrh by byl v rozporu s Listinou základních práv a svobod, posouval by republiku k diktátorským režimům. Předložení návrhu a jeho podpora zprvu 64 poslanců představuje velmi nebezpečný trend, navazující na jiná již prosazená omezení projevu, jako je například trest za urážku úředníka.

  11.  

   27 - Leopold Mohyla, starosta Hajany 37

   místo poskytnutí informace policejní vyšetřování

   rozbalit

   Občanka obce se na krajském sekretariátu politické strany přeptala na její fungování v obci, neb starosta je předseda místní organizace. Dle svědectví neuváděla žádnou osobní kritiku. Starosta podal na Policii trestní oznámení pro přečin pomluvy. Občanka byla předvolána na Policii ČR k podání vysvětlení, Policie poté oznámení jako neopodstatněné odložila.

   Naše hodnocení:

   Již jen podání trestního oznámení je podivným pokusem zastrašovat nepohodlné osoby či oponenty v obci a útokem na svobodu projevu. Policie nejspíš vůbec neměla občanku obtěžovat.

 • Zavřeno - Účast na rozhodování - 7 nominací

  číslo a název nominace - počet obdržených hlasů

  1.  

   82 - Vítězslav Jandák 60

   Poslanec ČSSD se nechal zvolit do Rady ČRo jako zástupce nepolitických profesních spolků.

   rozbalit

    Vítězslav Jandák jako výrazný představitel ČSSD (poslanec a bývalý ministr), a též člen volebního výboru, odpovědného za předvýběr kandidátů (jednání se však neúčastnil) formálně kandidoval jako zástupce veslařů, agrárníků a pražských autorů německého jazyka.
    

   Naše hodnocení:
   Účelem úpravy voleb do Rady Českého rozhlasu nepochybně je zajistit kandidování osob, které fakticky nejsou přímo spojeny s politickými stranami. Nominace výrazného politika strany jakoby nezávislými organizacemi a spolky je blamáž a ze strany nominovaného chucpe.

  2.  

   98 - Praha 6 24

   Radnice zprvu ignorovala místní občany při záměru výstavby volnočasového areálu Na Ořechovce.

   rozbalit

   Postup radnice Prahy 6 při plánované výstavbě volnočasového areálu Na Ořechovce byl zprvu chybný, záměr připravil radnicí pověřený specialista a zároveň (ve střetu zájmů) prováděl „participaci s občany“. Přehnaný záměr občané odmítli, přesto jej radnice dál připravovala a pokoušela se získat zdánlivou podporu jiných občanů. Na mail spolku, který zastupoval převažující odpůrce, pověřenec rok nereagoval. V radničním zpravodaji pak radnice oznámila, že se projekt připravuje k realizaci (duben 2017). Na jednání se spolkem zástupce radnice sdělil, že stavět se bude, protože projekt schválila komise odborníků z různých politických stran.
   Následovala masivní petice občanů se 400 podpisy proti záměru. Starosta svolal nové jednání, přehnaný záměr odvolal a slíbil zachovat uměřenost, kterou občané žádali.

   Naše hodnocení:
   Bez hodnocení – střet zájmů (O. Kužílek je předsedou komise pro otevřenou radnici Prahy 6)

  3.  

   86 - Brno-jih, starosta Kypr (ANO) 91

   Starosta svolal mimořádné zastupitelstvo, nedodal v rozporu s jednacím řádem žádné materiály k tak důležitým bodům jako zřízení hasičské jednotky (náklady v milionech) či sloučení školek pod jednu.

   rozbalit

   Starosta nečekaně svolal mimořádné zastupitelstvo (22. 10. 2016), zastupitelé předem neobdrželi v rozporu s jednacím řádem žádné materiály. Nejdůležitější bod – sloučení všech školek MČ do jedné – nebyl vůbec v programu, až na začátku jej navrhla předsedkyně školské komise Bočková, aniž to v komisi projednala. Řekla, že se o tom dozvěděla "teď před chvílí". I další závažné body jako zřízení hasičské jednotky (náklady v milionech korun) byly předloženy až "na stůl", bez ekonomických analýz. Termín zastupitelstva stanovili na den, kdy na něm nemohla být přítomna (opoziční) zastupitelka, ředitelka jedné ze slučovaných školek. Porušení jednacího řádu konstatoval i dozorový orgán - Magistrát Brna, nemohl však zasedání ZMČ zrušit.

   Naše hodnocení:

   Mimořádně vážné porušení principů otevřenosti, pokus obejít zákon o obcích a zcela se vyhnout povinnosti informovat předem o obsahu jednání zastupitelstva jak veřejnost, tak také členy zastupitelstva. Starosta a předsedkyně komise závažným způsobem porušili pravidla demokratického rozhodování a snažili se protlačit své rozhodnutí nejtěsnější většinou deseti hlasů z devatenácti, bez podkladových materiálů a tedy bez kvalifikované demokratické diskuse zastupitelů a občanů.

   Komické bylo, že ihned na dalším zastupitelstvu (svolaném na žádost opozičních zastupitelů) bylo na nátlak veřejnosti a rodičů dětí rozhodnutí o sloučení školek zrušeno

  4.  

   84 - Praha 12 61

   Vyloučení opozice z výběrové komise a odepření nahlédnout do dokumentace největší zakázky od r. 1989 za cca 400 milionů.

   rozbalit

   Několik dní před otevíráním obálek zakázky na novou radnici za ca 400 mil. Kč byli z výběrové komise odvoláni jediní členové opozice, pro ztrátu důvěry na základě konfliktu při rozpadu koalice. Následně jim nebylo umožněno nahlédnout do dokumentace výběrového řízení, zejména konkurenčních nabídek. Zastupitelstvo pak zakázku schválilo.

   Naše hodnocení:

   Odvolání opozice (zde šlo o členy původní koalice právě přecházející do opozice) představuje omezení transparentnosti, do komise bylo jistě možné zvolit jiné zástupce opozice. Odmítnout nahlédnutí do dokumentace a nabídek se neopírá o žádný právní důvod, členové zastupitelstva mají na tento přístup k informacím nepochybně právo, zákon o veřejných zakázkách to nezakazuje. Odkaz právního zástupce radnice na ochranu autorského práva v nabídkách je scestný.

  5.  

   93 - Poslanecká sněmovna ČR 80

   Sněmovna vyloučila veřejnost z účasti na rozhodování o stavbách v okolí skrze spolky.

   rozbalit

   Poslanci schválili 27.6.2017 novelu stavebního zákona, která bere lidem možnost vyjadřovat se skrze spolky ke stavbám v jejich okolí. Jde o zásadní zásah do práv všech občanů ČR, největší omezení účasti od roku 1989. Vyškrtnutí veřejné kontroly znamená větší ohrožení pro životní prostředí a přírodu, které vždy nejlépe pohlídali místní občané. Pro hlasovalo 117 poslanců.

   Naše hodnocení:
   Významné omezení účasti veřejnosti na rozhodování znamená, že od r. 2018 nebudou spolky moci vstupovat do územních a stavebních řízení. Kromě přímých sousedů se již nikdo jiný nebude o schvalovaných stavbách dozvídat. Existuje mnoho případů, kdy vyloučením účasti spolků, znalých problematiky, došlo k nevratným poškozením přírody (zničení alejí, narušení vodního režimu, zásah do hnízdění chráněných druhů apod.) Namísto odblokování stavebního řízení na straně pomalých a nekvalifikovaných úřadů zákonodárce odstřihl veřejnost pod falešnou argumentací, že je příčinou průtahů, aniž k tomu existovala jakákoliv analýza.

  6.  

   88 - Ústí nad Labem 47

   Úřad několik let odmítá účast spolků v řízeních

   rozbalit

   Magistrát Ústí n. L.  záměrně chybně interpretuje zákon o ochraně přírody a krajiny o účastenství spolků v řízení (§ 70). Soud jasně rozhodl, že „Žalovaný tak pochybil, když nesprávnou interpretací … stavebního zákona dospěl k závěru, že žalobce není účastníkem předmětného řízení,“ přesto magistrát takto rozhoduje opakovaně i v rozporu se svým nadřízeným krajským úřadem. Vedle nesprávného postupu dále obstruuje nečinností.

   Naše hodnocení:

   Protiprávní postup magistrátu je dalším projevem rebelie jeho úředníků proti právnímu státu. Má též fatální dopad na přírodu, když bez účasti veřejnosti se schvalují (úmyslně či opomenutím) kroky, které vedou například ke zničení aleje anebo k likvidaci hnízdiště chráněných netopýrů.

  7.  

   30 - Praha - Odbor územního rozvoje 49

   Spis k Metropolitnímu plánu včetně velmi důležité komunikace s různými orgány je pro veřejnost nepřístupný.

   rozbalit

   Pražský magistrát odmítá zpřístupnit občanům přípravu pořizovaného Metropolitnímu plánu, několik let jej připravuje za zavřenými dveřmi, občané mají minimum informací. Magistrát, odbor územního rozvoje, odmítl žadateli nahlížení do spisu, Tvrdí, že spis neexistuje, jde jen o různé podklady a komunikaci. Dále že postup projednání a přijímání územního plánu stanoví stavební zákon, a že jde o interní komunikaci. Neuvádí však žádný zákonný důvod pro odepření přístupu k informacím.

   Naše hodnocení:

   Utajování příprav (spisu) nelze opřít o konkrétní ustanovení žádného zákona. Není pro to ani objektivní důvod (ohrožení některého chráněného zájmu). Přístup má být umožněn jak podle Infozákona, tak i nahlížením podle správního řádu. Argumentace magistrátu postrádá elementární logiku publicity veřejné správy. Jde o neschopnost a neochotu vymanit se ze stereotypu diskrétní a tedy korupčně vysoce rizikové přípravy materiálů, k nimž se utajeně a skrytě vyjadřují různé zájmové skupiny (třeba skryté za připomínky městských částí). Tento prvotní lobbyismus není transparentní.